Kontakt

Tešíme sa na Vašu návštevu.


TRAFO
Ventúrska 1
811 01 Bratislava
trafo@trafo.sk
+421 907 704 849

Otváracie hodiny

DOČASNE ZATVORENÉ

Užitočné info

Vstup do klubu je od 18 rokov. Vstup do Trafa je cez bránu Erdődyho paláca, hneď veďla Ventúrskej Klubovne. Vstupné vo štvrtky je 5€, v piatky a soboty pre dievčatá 4€ a do polnoci free drink a pre pánov 8€.

Dress code

Vstup pre pánov nie je povolený v tielkach, teplákoch a v šľapkách.

Rezervácie

Rezervácia je podmienená zakúpením bottle service podľa počtu osôb. Príchod v prípade rezervácie musí byť najneskôr do 23:30. Vstup je od 18 rokov a klub si vyhradzuje právo kontrolovať občianske preukazy. Pri vstupe je potrebné dodržať dress code uvedený na stránke. Celé Trafo je fajčiarske.
Rezervácia je platná len v prípade nášho potvrdenia emailom alebo telefonicky a držíme ju maximálne 15 minút.

Osobné údaje dotknutých osôb spracúva spoločnosť PRESTO, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 35 854 197 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku, kedy je nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta ako dotknutej osoby. Oprávnený záujem má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať.
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.

Formulár spokojnosti


Osobné údaje dotknutých osôb spracúva spoločnosť PRESTO, s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 35 854 197 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku, kedy je nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta ako dotknutej osoby. Oprávnený záujem má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.