Kontakt

Tešíme sa na Vašu návštevu.


TRAFO
Ventúrska 1
811 01 Bratislava
trafo@trafo.sk
+421 907 704 849

Otváracie hodiny

Štvrtok: 22:00 – 04:00 / Piatok, Sobota: 22:00 – 04:00

Užitočné info

Vstup do klubu je od 18 rokov. Vstup do Trafa je cez bránu Erdődyho paláca, hneď veďla Ventúrskej Klubovne. Vstupné vo štvrtky je 5€, v piatky a soboty pre dievčatá 5€ a do polnoci free drink a pre pánov 10€.

Dress code

Vstup pre pánov nie je povolený v tielkach, teplákoch a v šľapkách.

Rezervácie

Rezervácia je podmienená zakúpením bottle service podľa počtu osôb. Príchod v prípade rezervácie musí byť najneskôr do 23:30. Vstup je od 18 rokov a klub si vyhradzuje právo kontrolovať občianske preukazy. Pri vstupe je potrebné dodržať dress code uvedený na stránke. Celé Trafo je fajčiarske.
Rezervácia je platná len v prípade nášho potvrdenia emailom alebo telefonicky a držíme ju maximálne 15 minút.

    Osobné údaje dotknutých osôb spracúva spoločnosť Medusa Services s.r.o., so sídlom Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava, IČO: 35 854 197 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku, kedy je nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta ako dotknutej osoby. Oprávnený záujem má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.

    Formulár spokojnosti


      Osobné údaje dotknutých osôb spracúva spoločnosť Medusa Services s.r.o., so sídlom Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava, IČO: 35 854 197 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku, kedy je nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta ako dotknutej osoby. Oprávnený záujem má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.